French English German Italian Portuguese Russian Spanish

1er Open combat et taolu du CAMC 2019

 open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-7   open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-1
     
 open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-2    open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-3
     
 open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-4    open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-5
     
open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-6   open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-8
     
open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-9   open-camc-kun-fu-kid-aix-2019-10
     

  

Nouvel An Chinois 2018 du CAMC

 nouvel-an-chinois-camc-kungfu-001   nouvel-an-chinois-camc-kungfu-002
     
 nouvel-an-chinois-camc-kungfu-003    nouvel-an-chinois-camc-kungfu-004
     
 nouvel-an-chinois-camc-kungfu-005    nouvel-an-chinois-camc-kungfu-006
     
nouvel-an-chinois-camc-kungfu-007   nouvel-an-chinois-camc-kungfu-008
     
nouvel-an-chinois-camc-kungfu-009   nouvel-an-chinois-camc-kungfu-011
     
nouvel-an-chinois-camc-kungfu-012   nouvel-an-chinois-camc-kungfu-013
     
nouvel-an-chinois-camc-kungfu-014   nouvel-an-chinois-camc-kungfu-016

 

 

Fête de fin d'année du club saison 2016-2017

 

 kung-fu-aix-2017-1   kung-fu-aix-2017-2
     
 kung-fu-aix-2017-3    kung-fu-aix-2017-4
     
 kung-fu-aix-2017-5    
     
kung-fu-aix-2017-7   kung-fu-aix-2017-8
     

 

 

Fête de fin d'année du club saison 2015-2016

 

 kung-fu-aix-2016-5   kung-fu-aix-2016-1
     
 kung-fu-aix-2016-3    kung-fu-aix-2016-4
     
 kung-fu-aix-2016-8    kung-fu-aix-2016-13
     
kung-fu-aix-2016-10   kung-fu-aix-2016-14
     
kung-fu-aix-2016-15   kung-fu-aix-2016-16
     
kung-fu-aix-2016-11   kung-fu-aix-2016-7
     
kung-fu-aix-2016-12   kung-fu-aix-2016-2

 

 

Stage de « parapluie de Huang Feihong » 飛鴻雨傘  au Wugan

 

 photo-web-2   photo-web-1
     
 photo-web-3    photo-web-5
     
 photo-web-6    photo-web-10
     
photo-web-7   photo-web-8
     

  

 

 

Repas de Noel du club au resto saison 2015-2016

  

 noel-camc-aix-2015-1   noel-camc-aix-2015-2
     
 noel-camc-aix-2015-3    noel-camc-aix-2015-4
     
 noel-camc-aix-2015-5    noel-camc-aix-2015-6
     
     

 

 

Stage Combat Bâton au Wugan

 

 stage-baton-6   stage-baton-1
     
 stage-baton-2    stage-baton-3
     
 stage-baton-4    stage-baton-5
     

 

 

Burger's Party au Wugan saison 2014-2015

 

 burger1   burger2
     
 burger3    burger5
     
 burger6    burger7